Om Gyllebo förskola

På Gyllebo förskola har vi barn i åldern 1-5 år fördelade på fyra avdelningar. Vi har ett nära samarbete med Mellanhedens förskola som ligger ett stenkast bort.

Förskolorna har gemensamma mål som vi strävar efter att nå genom ett kollegialt lärande mellan arbetslagen. Våra äldsta barn från förskolan samlas och har sin verksamhet på Mellanhedens förskola under större delen av dagen. Öppning och stängning av förskolorna är gemensam och sker på Gyllebo förskola.

Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Inköp av varor är så långt det går ekologiska och kravmärkta.

Vi strävar mot ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar för att alla barn och vuxna i vår verksamhet utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Till exempel genom boksamtal där vi lyfter barnens funderingar och ger utrymme för deras resonemang.

Vi vill öka barnens inflytande över sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan ska vara tillåtande och tillgängliga för alla barn oavsett ålder. En viktig grund i vår verksamhet är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar.

Vårt bibliotek

Under våren 2017 startade vi upp vårt egna förskolebibliotek tillsammans med barnen. Idag är biblioteket öppet för förskolans alla barn, men målet är att öppna upp det även för barnens vårdnadshavare.

I vår verksamhet använder vi våra utomhusmiljöer dagligen. Förskolan har en egen inhägnad gård. Mellanhedsparken och andra grönområden når vi till fots. Och med våra flerbarnsvagnar och lådcyklar kan vi ta oss längre sträckor och når då Malmö stads stora utbud av parker, bibliotek och museum.

Har du frågor kring verksamheten tveka inte att höra av dig till biträdande förskolechef Anette Åkesson eller förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen.

Senast ändrad: