Om Gyllebo förskola

På Gyllebo förskola har vi barn i åldern 1-5 år fördelade på fyra avdelningar.

Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag. Inköp av varor är så långt det går ekologiska och kravmärkta.

Vi strävar mot ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar för att alla barn och vuxna i vår verksamhet utvecklar förståelse för alla människors lika värde. Personalen arbetar aktivt med att lyfta likheter, olikheter och mångfald i barngrupperna på olika sätt. Till exempel genom boksamtal där vi lyfter barnens funderingar och ger utrymme för deras resonemang.

Vi vill öka barnens inflytande över sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan ska vara tillåtande och tillgängliga för alla barn oavsett ålder. En viktig grund i vår verksamhet är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar.

I vår verksamhet använder vi våra utomhusmiljöer dagligen. Förskolan har en egen inhägnad gård. Mellanhedsparken och andra grönområden når vi till fots. Och med våra flerbarnsvagnar och lådcyklar kan vi ta oss längre sträckor och når då Malmö stads stora utbud av parker, bibliotek och museum.

Har du frågor kring verksamheten tveka inte att höra av dig till biträdande förskolechef Anette Åkesson eller förste förskollärare Johanna Kjellander Hansen.

Partnerskola

Gyllebos förskola är en partnerskola där studenter genomför sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU). Partnerskolan kännetecknas av att det finns en väl fungerande verksamhet. Lärarna som handleder studenterna är behöriga i de ämnen som VFU-kursen avser och har eller ska genomföra handledarutbildning om 7,5 hp. Partnerskolan anordnar professionsutvecklande seminarier där yrkesskickliga lärare möter studenterna under deras VFU.

 

Grön Flagg

På Gyllebo förskola arbetar vi med Grön Flagg som är ett lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.

Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools med flera miljoner engagerade barn och vuxna världen över.

Syftet med Grön Flagg är att ge barnen möjlighet att vara del i den förändring som behövs för att vår värld ska bli mer hållbar. Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra vår egen framtid

I Grön Flagg-programmet planeras aktiviteter och undervisning utifrån valda utvecklingsområden. Förskolan arbetar med nya utvecklingsområden varje läsår och ansöker efter avslutad ”Grön Flaggresa” om certifiering. När förskolan tilldelats certifieringen är det möjligt att få hissa Grön Flagg flaggan, vilket Gyllebo förskola är stolta över att få göra.

Gyllebo förskola fick Grön flaggcertifiering 2021 för sitt arbete med följande utvecklingsområden (teman):

  • Flerspråkighet (Global samverkan)
  • Sopsamlarmonster (Skräp & Avfall)
  • Rörelseglädje (Livsstil & Hälsa)

Under läsår 21/22 arbetar förskolan med följande utvecklingsområden (tema):

  • Djur & Natur (Djur & Natur)
  • Sopsamlarmonster (Skräp & Avfall)
  • Flerspråkighet (Global samverkan)

Är du nyfiken på hur förskolan arbetar med de tre utvecklingsområdena så beskrivs Grön Flagg arbetet på Bloggen, under hållbar utveckling. Det går också bra att fråga personalen efter handlingsplanen.