Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Hålsjöns förskola föräldrasamverkan.

Kontakt med vårdnadshavare

Vi strävar efter att ha en god kontakt med er vårdnadshhavare. Har ni frågor och synpunkter som rör verksamheten och ert barn så är ni alltid välkomna att fråga oss! Utöver den vardagliga kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare, har vi under året bland annat öppet hus, föräldramöte/drop-in och utvecklingssamtal.

Föräldrasamråd

På förskolan finns också ett aktivt föräldrasamråd där du kan vara med och påverka möjligheterna för barnen och förskolans utveckling. Du kan anmäla ditt intresse till pedagogerna.

sv