Om Hålsjöns förskola

Här hittar du infromation om Hålsjöns förskolas pedagogiska teman.

Språket är viktigt

Vi ser språket som ett av barnens "viktigaste redskap i livet".
Vi fyller våra dagar med pedagogisk verksamhet såsom språklekar, berättande, samtal, drama, musik, bild och naturupplevelser.

På förskolan används musik genom sång och dans för att stimulera barnens språkutveckling redan på ett tidigt plan.

På förskolan har vi tillgång till ett eget bibliotek. Där finns det ett utbud av litteratur som kompletterar avdelningarnas bokhörnor.

Matematik och naturvetenskap

Vi letar matematik i vår vardag och har ett medvetet språk till barnen. Vi tar in färger och former och letar mönster runt omkring oss. Vi experimenterar med saker i barnens närmiljö, för att väcka deras nyfikenhet och lust att lära.

Vår ateljé

I vår gemensamma ateljé kan barnen utforska och prova på olika skapande aktiviteter. Materialet ligger väl synligt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna experimentera och använda sin fantasi.

Hälsa och mat

Vi för in ett hälsotänk i det mesta på förskolan. För oss är det viktigt att erbjuda barnen hälsosamma måltider och mycket uteaktiviteter.

Vi har två egna kockar som lagar mat från grunden, mycket ekologiskt.

Våra prioriterade mål

  • Språk och kommunikation - flera språk i barngruppen
  • Hållbar utveckling - med fokus på ekologi och miljökunskap
  • Digitalt meningsskapande i förskolan


Instagram

Följ oss gärna på instagram: Halsjonsforskola