Hästhagens förskola

Hästhagens förskola är en av fyra förskolor i rektorsområdet. Övriga förskolor är Pildammsstadens förskola, Carl Gustafs förskola och Uteförskolan Stock och Sten.

Förskoleområdet har ett gemensamt tema att utgå ifrån i barnens projekt under läsåret 2021. Temat är Hållbar utveckling med de globala målen i fokus.

Vi har fyra avdelningar

På Hästhagens förskola finns fyra enheter; två avdelningar för
yngre barn (1-3) - Humlan och Nyckelpigan, och två avdelningar för äldre barn (3-6) Fjärilen och Imse.
Hästhagens utemiljö inspirerar både barn och pedagoger till utforskande och lärande med leken i fokus.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer

Frukost, lunch och mellanmål tillagas av vår kock utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

En centralt belägen förskola

Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möta varje barns intresse och behov. Pedagogerna har även tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och psykolog som stöttar och hjälper i detta arbete. Pedagogerna organiserar utbildningen så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka under sin vistelse på Hästhagens förskola.

Hästhagens förskola ligger centralt, mellan Pildammsparken och Slottsparken. Här utforskar barn och pedagoger sin närmiljö. Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv. Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande. En del av vårt arbete med inkludering är arbetet med TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 24 mars och 5 maj 2023

Visning av förskolan

Ingen visning av förskolan under 2022

Kontakta oss

Hästhagens förskola: 040-97 47 65

Humlan: 0766-23 73 69
Nyckelpigan: 0766- 23 73 67
Fjärilen: 0766-33 51 23
Imse: 0766- 23 73 73

Förskolans sidor

Om Hästhagens förskola

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv