Om Hästhagens förskola

På Hästhagens förskola erbjuder vi en föränderlig miljö som samspelar inne/ute och där barnens nyfikenhet och utforskande uppmuntras och utmanas.

Leken och upptäckarglädjen används som utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten. Det skapas förutsättningar för alla barn att erövra sin omvärld och förstå den.

Vi sopsorterar, planterar och sköter om våra pallkragar med växter och kryddor. Vår mat är oftast kravmärkt och ekologisk och tillagas på förskolan av vår egen kock.

Förskolans värdeord är kommunikation, mod och glädje. I samspel med andra kommunicerar vi genom olika uttrycksformer och med olika känslor. Pedagoger och barn visar mod och tolerans för olikheter och ser det som en tillgång. Det är lustfyllt att komma till förskolan. Vi känner nyfikenhet och förväntan inför dagen. Tillsammans skapar vi gemenskap och samhörighet.

Senast ändrad: