Aktuellt

Här hittar du information om vad som händer på Heleneholms förskola.

Läslyftet i förskolan

Under läsåret 2020/21 kommer alla pedagoger på förskolan att delta i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

Läslyftet i förskolan syftar på att utmana och hitta nya sätt att undervisa för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Arbetet med Läslyftet erbjuder tillfällen för både de yngre och äldre barnen att utveckla språket genom lek, utforskande och samtal om texter. Läslyftet ger också verktyg för hur barn kan närma sig olika uttryck och berättelser bland annat genom digitala medier.

Senast ändrad: