Kvalitets- och styrdokument

Här hittar du Heleneholms förskolas kvalitets- och styrdokument.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021 Pdf, 450.2 kB. (Pdf, 450.2 kB)

Kvallitetsplan Pdf, 61.4 kB. (Pdf, 61.4 kB)

Läroplan för förskolan

sv