Om Heleneholms förskola

På Heleneholms förskola har vi ljusa och stora lokaler som tillsammans med vår gård ger bra förutsättningar till kreativitet och lärande. Både inomhus som utomhus stimuleras det kunskapssökande barnet till lek, nyfikenhet, fantasi, språk och rörelse i olika miljöer.

Pedagogerna på förskolan arbetar med att dokumentera och synliggöra barnens läroprocesser. Detta kan föräldrarna och barnen ta del av genom att läsa och titta på dokumentation med bild och text på avdelningarna.

Närmiljön bjuder på fina parker med möjligheter att upptäcka djur men också många olika sorters träd som vi kan undersöka tillsammans med barnen. Det finns flera olika lekplatser i närheten bland annat Musiklekplatsen som är en av Malmö Stads temalekplatser som finns i staden. Där kan barnen utforska olika ljud med hela kroppen.

Musik

På vår förskola vill vi skapa en bra gemenskap och sammanhållning både hos barn och vuxna. Musiken går som en gemensam tråd genom förskolans alla avdelningar och är en naturlig del i barnens aktiviteter. Musiken för oss samman och stärker oss i arbetet tillsammans med barnen.

I vårt gemensamma musikrum finns ett stort utbud av instrument som är tillgängliga för alla barn och innehåller både rytm- och slaginstrument (trummor, maracas, bjällror, mm) samt melodiska instrument som piano, gitarr, ukulele och blockflöjt.

Det finns även rytminstrument på varje avdelning som barnen kan undersöka och skapa egen musik med eller spela till kända sånger och musikstycken. Detta ger ett glädjefullt lärande där barnens idéer och nyfikenhet är bärande samt stärker dem i deras självförtroende och utvecklar kreativiteten.

Rytmik och gestaltning

Vi stimulerar barnens språk genom olika aktiviteter som sångstund, rytmik och sagostunder som vi ofta gestaltar med mycket rörelse. Sånger illustreras med bilder eller sångpåsar med olika föremål ifrån texten för att på detta sätt öka ordförståelsen hos barnen.

Musiken sprider stor glädje på förskolan. Arbetet med musik och rörelse har även utökats med digitala verktyg. Vi använder specifika pedagogiska musikAppar som projiceras på väggen och används tillsammans med instrumentspel eller i form av musik från olika världsdelar att lyssna och dansa till.

Rörelse

Förskolan har en stor gympasal där barnen får fysiska utmaningar när det gäller grovmotorik, styrka och koordination. Det finns mycket material som stimulerar till rörelse och lek. Gympasalen har ribbstolar, studsmatta, rockringar, balansbrädor, bollar, mm som barnen har tillgång till tillsammans med en vuxen i både planerade som fria aktiviteter, där de kan utmana sig själva och forma sin egen motorikbana.

Ateljén

Vår gemensamma ateljé inbjuder till mycket skapande. Fantasin kan flöda både med färg och med pensel vid staffliet som med gråleran vid bordet. Här finns mycket och varierande material för barnen att skapa med, som exempelvis papper, lim, kartong, trä, kapsyler, garn, mosaik, mm.

Gården

Vi har en stor gård med öppna ytor och uppvuxna träd där det finns utrymme för lek och rörelse. Här finns sand och vatten samt gott om plats för barnen att kunna cykla, sparka boll, klättra, gunga, åka rutschkana, leka kurragömma bland buskarna eller leta efter småkryp. Vi äter ofta mellanmål ute på våra bänkar under träden när vädret tillåter.

Mat

På Heleneholms förskola har vi ett eget välutrustat kök . Där arbetar en kock och ett köksbiträde som lagar maten från grunden med färska råvaror. Vi strävar efter att ha ett så stort ekologiskt utbud som möjligt. Heleneholms kök levererar även mat till Estetens förskola som tillhör vårt område och ligger på gångavstånd.

sv