Partnerskola

Vi är en partnerskola och tar emot många studenter från Malmö Högskola. Vi ser det som ett fantastiskt tillfälle att hålla oss uppdaterade på ny forskning och att vi ser på vår egen verksamhet med nya ögon.

Arbetet som partnerskola är väldigt utvecklade både för oss och för studenterna. Vår strävan är att alla förskollärare ska gå handledarutbildningen.

Alla studenter som är ute på sin VFU period har möjlighet till reflektion minst en timme om dagen både enskilt och i grupp. Studenterna får möjlighet att vara med i reflektioner som leds av deras handledare eller förste förskollärare.

Det kollegiala lärandet står i centrum och syftet är att studenterna ska kunna lyfta problemställningar, frågor och funderingar där andras reflektioner berikar. Handledarna får ta del av studenternas tankar och är aktiva i reflektionerna.

För oss som övningsförskola är det ett lärande att få någon utomståendes reflektioner på vår verksamhet. Detta gör att vi ständigt omprövar våra ställningstagande och den pedagogiska verksamheten är ständigt i rörelse.

sv