Om Högatorps förskola

Här hittar du information om Högatorps förskolas avdelningar.

Klarinetten

Vi arbetar varje dag i mindre grupper för att lättare kunna se varje barns behov och intresse. Barnen är oftast indelade i 3 grupper. Vi lägger stor vikt vid barns språkutveckling därför läser vi tillsammans med barnen varje dag. Efter lunch alla dagar i veckan samarbetar vi med avdelningen bredvid. De äldre barnen möts på Gitarren för att utforska olika miljöer tillsammans medan de yngre barnen vilar tillsammans på Klarinetten.
Vår pedagogiska miljö talar ett tydligt språk om vad en kan göra vid de olika mötesplatserna. Miljön inspirerar till självständighet enskilt eller i grupp. Samspel med andra barn och med tillgängligt material och möbler i deras nivå.

På vår avdelning lägger vi stor vikt på musik och rörelse och även på skapande aktiviteter. Vi arbetar även tema/projekt-inriktat på vår förskola. Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande i ett kvalitetsverktyg.

Gitarren

Vi arbetar efter barnkonventionen och förskolans läroplan.
Alla barn har lika värde och alla ska känna att de får vara med. För oss är det viktigt att alla barn ska bli sedda varje dag och att de känner sig trygga på förskolan.
I den pedagogiska miljön är alla pedagoger närvarande, delaktiga och nära barnen där vi stöttar dem i deras lärprocesser. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att bli självständiga samt att få inflytande i verksamheten. Detta kan de få genom att hjälpa till med att duka bordet/bädda madrasser/torka bord/sopa golvet. Under dagen och i leken kan barnen välja sin aktivitet/lekmaterial och i vilket rum de vill leka i. Barnen kan även välja att vara ute på vår fina gård där man kan gunga, klättra, cykla, leka i sand. Barnen kan även utforska i naturen på vår gård eller vårt närområde efter insekter eller andra djur, blommor m.m.
Tillsammans med barnen ändrar vi i våra pedagogiska miljöer efter deras önskemål och intresse.
På Gitarren har vi barn med olika modersmål. Vi tycker det är viktigt med att utveckla barnens språk så att de kan kommunicera, uttrycka sina åsikter och argumentera i olika situationer. Det gör vi genom att läsa böcker dagligen, ge barnen språkliga och estetiska upplevelser som skapar större ordförråd och ger nya begrepp. Vi använder oss av TAKK-tecken som stöd och vi arbetar tillsammans med barnen i mindre grupper. Vi har ett nära samarbete med Klarinetten. De äldre barnen har möjlighet att mötas och de yngre barnen vilar tillsammans.

Trumman

På Trumman strävar vi efter att varje barn ska känna trygghet, skapa anknytning och känna samhörighet. Vi ser möjligheter i alla barn och att alla kan delta, oavsett ålder. Barn klarar allt så länge vi ger dem verktygen och tror på dem.

Vi arbetar efter målen i Läroplanen och låter barnen upptäcka och utforska inom naturvetenskap, teknik, matematik, skapande, språk, sång och musik.

På Trumman är glädje och gemenskap av yttersta vikt, därför arbetar vi tillsammans med barnen om känslor och empati. Hur en ska vara en bra kompis och att alla får vara med. Allas lika värde.

Barns inflytande är en stor del av hur vi planerar och utformar vår verksamhet. Vi är lyhörda för barnens tankar, idéer och önskemål. Tillsammans med barnen, ändrar vi och gör om den pedagogiska miljön regelbundet. Utepedagogik är en stor del av vår verksamhet. Ute ges barnen möjlighet till större utrymme och fler möjligheter att upptäcka och utforska. Det finns inga gränser för barnens fantasi och därför ger vi oss gärna ut i de fina grönområdena runt förskolan.

Hos oss ska barnen känna och uppleva, glädje, trygghet, delaktighet, gemenskap och självständighet. Vi vill att barnen ska våga tro på sig själv, ”Jag kan!”
Vi har ett nära samarbete med Pianot. De äldre barnen på Trumman och Pianot möts och de yngre barnen vilar tillsammans.

Pianot

På avdelningen Pianot arbetar vi tillsammans med barnen i olika tema/projekt och vi väver in alla läroplansmålen i verksamheten.

Personalen är delaktig i barnens vardag och utgår från barnens intressen och nyfikenhet i valet av olika projekt. Under dagens olika aktiviteter arbetar vi tillsammans med barnen i mindre grupper. Flerspråkighet är en naturlig del av vår vardag och verksamhet. Barns språkutveckling är viktigt för oss, vi läser böcker varje dag, arbetar aktivt med TAKK-tecken som stöd och ger barnen många upplevelser och aktiviteter som vi sätter ord på för att barnen ska få möjlighet att utveckla ett rikt och varierat ordförråd. Vi samarbetar med avdelningen bredvid varje dag efter lunch. De äldre barnen möts på en avdelning och de yngre vilar tillsammans på en avdelning.

Vi är ofta utomhus och har en del av verksamheten utomhus på förskolans gård eller i våra omgivningar.

Senast ändrad: