Om Hyllievångens förskola

Barnet i fokus

Barnens intresse och lust att lära känna sig själv och att utforska sin omvärld
är viktigt för oss att ta tillvara. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig i
och utveckla många språk - kroppsspråk, verbalt språk, musik,
bildskapande, IKT, matematik osv. Detta gör vi genom projekterande
arbetssätt, där vi utvecklar vårt arbete med pedagogisk dokumentation.
Reflektion kring dokumentationer tillsammans med barn, föräldrar och
kollegor ska vara centralt.
Vi vill arbeta för att skapa flexibilitet i barngrupper och miljöer för att
möjliggöra anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens
intressen, behov och utveckling. I arbetet med barns inflytande är det av
stor vikt att vi synliggör och tillvaratar barns innehåll i leken. Personalen
arbetar på att utveckla hur de dokumenterar och reflekterar tillsammans
med barnen för att få syn på vad som är viktigt för barnen, hur de gör och
hur vi kan gå vidare.
Personalen eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen. Vi
ska må bra och ha roligt tillsammans, alla efter sina förutsättningar. Respekt
och förståelse för varandras olikheter är viktigt, liksom ett kritiskt tänkande
kring eget agerande och den verksamhet vi skapar tillsammans med
barnen. I arbetet med att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn stöds
personalen av direkt handledning från både försteförskollärare och
specialpedagog.

Uteverksamhet

Uteverksamhet för barnen värderas högt och utvecklas ständigt som ett
pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det
som finns i vår närhet. Utevistelsen ger bra förutsättningar för en god hälsa,
samt möjligheter för utforskande och lärande.
Vi har en stor gård, där det finns träd, buskar, gräsmattor, kullar, sandlådor,
stockar, lekhus, gungor, rutschkana, bord och bänkar. Vi arbetar för att
erbjuda olika ”rum” och material som ger barnen de utmaningar de ivrigt
söker.
Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom
gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens
första puckelbollplan.

Kost och måltidspedagogik

Vi sätter ett högt värde på ekologiska råvaror och ett hållbart
miljötänkande, där kök och den pedagogiska verksamheten flätas ihop.
Hyllievångens förskola har ett eget tillagningskök där vår kock lagar all mat
från grunden och bakar vårt bröd. Så mycket som möjligt av råvarorna är
ekologiska, kravmärkta, närproducerade och säsongsbundna. Vi har minskat
på andelen rött kött, serverar vegetarisk kost tre dagar i veckan och varje
tisdag står fisk på menyn. Förskolan är sockerfri.
Vi vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat genom att erbjuda många
smakupplevelser och en lugn och lärorik måltidsmiljö.
Frukost serveras kl. 8:00, lunch kl. 11:00, mellanmål kl. 14:00. Varje dag
serveras frukt. Ni kan följa vårt kök på Instagram @hyllievangensmat

Föräldrasamverkan

Förskolan vill ha ett nära och öppet samarbete med vårdnadshavarna. Detta
sker bland annat via den dagliga kontakten vid lämning och hämtning,
utvecklingssamtal, olika föräldrasammankomster och ett föräldrasamråd.
En god föräldramedverkan är viktig för att barnen skall känna trygghet och
tillfredställelse under sina dagar på förskolan. Det är viktigt att
vårdnadshavarna får inblick, och känner sig delaktiga i förskolans
verksamhet. Vårdnadshavarna är därför alltid välkomna att besöka
verksamheten och ställa frågor, komma med förslag och idéer.

Sammanslagning under sommar och jul

Under sommar och jul är förskolan sammanslagen med övriga förskolor på
Kroksbäck. Under sammanslagningen arbetar minst en anställd från varje
förskola.

Extrakläder och annat praktiskt

Ta med extrakläder och underkläder att lägga på barnets hylla, samt
regnkläder. Vi är ute i alla väder, så tänk på både varma kläder på
vintern och solskydd på sommaren. Det är också viktigt att ha med sig
tillräckligt med blöjor, för de barn som behöver det. Gosedjur,
snuttefilt, napp eller annat som barnet känner sig trygg med kan vara
bra att ha med sig till vilan.

Öppettider

Vi har öppet vardagar 6.15–17.30.

Lämning och hämtning

Det är mycket viktigt att du har kontakt med pedagogerna när du
lämnar och hämtar ditt barn. Vi använder ett digitalt verktyg kallat
Tempus Nuddis för närvaroregistrering, där vi med hjälp av en app
”nuddar” in barnet på morgonen. När det är dags att gå hem nuddas
barnet ut på samma sätt. Om någon annan ska hämta ditt barn är det
viktigt att vi får veta det.

Frånvaro

Meddela oss när ditt barn är sjukt eller ledigt senast kl. 7.30. Meddela när
ditt barn kommer tillbaka till förskolan, om möjligt dagen innan. Det går bra
att prata in på mobilen eller skicka ett sms till avdelningen.