Om Jägersro förskola

Att barnen känner sig trygga är A och O i vår verksamhet. Barnen ska känna glädje över att vara här och vardagen på förskolan ska vara meningsfull samt ha barnens lärande och utveckling i fokus.

Vi lägger stor vikt vid den sociala utvecklingen och ger mycket plats för barnens lek i vår verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. Läroplanen ligger till grund för all vår verksamhet. Vi arbetar med ett ämnesövergripande tema som förnyas årligen. Möjlighet till modersmålträning för barn med annat modersmål än svenska finns.

Aktiviteter

Ibland lämnar vi förskolan för att upptäcka andra delar av vår stad. Vi har två Christiania-cyklar som vi nyttjar flitigt, bland annat vid utflykter och biblioteksbesök. Vi åker också på många kulturarrangemang, såsom teatrar, bio och musikstunder. Vi samarbetar med MCR (Malmö Civila Ryttareförening) och låter varje vår de äldsta barnen på förskolan prova på att rida. På närliggande Almgårdens förskola lånar vi då och då våtrummet för att plaska och bada.