Om Johanneslusts förskola

Johanneslust är en byggnad i två våningar omgiven av en stor och inspirerande förskolegård. De yngre barnen finns på fyra avdelningar på första plan och de äldre barnen har sin verksamhet på förlagd på tre avdelningar på andra våningen.

Vårt förskolebibliotek, vårt pedagogiska torg och den stora, ljusa ateljén är pedagogiska miljöer som knyter samman förskolan och inspirerar till lärande genom lek och kreativitet. Vi erbjuder en verksamhet med goda möjligheter för barnen att utveckla sina kompetenser utifrån sin egen förmåga.

Vi arbetar med att skapa trygga relationer mellan barn och familjer och förskola. Vi strävar efter att vår verksamhet ska stärka barnen i deras självkänsla och i deras självständighet och att den ska synliggöras av de barn som går här just nu genom att barnens röster blir hörda. Vi arbetar med våra miljöer så att de är tillgängliga, stimulerande och utmanande för den barngrupp som vi möter nu. Vi värnar om barns lek och meningsskapande och i vår dagliga struktur ges barnen ges möjlighet till inflytande över sin utveckling och sitt lärande.

Senast ändrad: