Grön Flagg på Junibacken

Grön Flagg hissad

Bäckagårds förskola, som flyttat till Gyllins trädgård och heter nu Junibackens förskola, i Husie är den senaste förskolan i Malmö som av föreningen Håll Sverige Rent utsetts till en Grön Flagg skola.

Grön Flagg är ett internationellt miljöledningssystem för förskola, grundskola och gymnasium som leds av Eco-Schools i över 40 länder. Här i Sverige är det föreningen Håll Sverige rent som är nationell koordinator och delar den gröna flaggen med 2000 andra skolor och förskolor runt om Sverige.

Varför Grön Flagg?

Läs intervjun med Bäckagårds förskolas personal och övriga inblandade i projektet.

– Det är ett politiskt mål i  Husie att alla förskolor ska ha Grön Flagg, skolan har funnits i två och halvt år, och har jobbat med det under senaste året. Vi har ett miljöråd som består av såväl några i personalen och några av de äldre barnen i femårsåldern som träffas några gånger under terminen men vi arbetar med frågorna också löpande under verksamheten, säger Marie-Louise Wahlberg, biträdande rektor på Bäckagårds förskola.

Syftet med Grön Flagg utmärkelsen är att stimulera miljöarbetet och erbjuda olika verktyg för att engagera hela förskolan/skolan. Det är nämligen hela skolan som måste ställa sig bakom en ansökan, och vidare så måste man även ha en politisk fadder för att etablera kontakten med den politiska ledningen, där Husie utmärkt sig genom sitt fokus på miljö- och klimatarbete.

Något som Marie-Louise Wahlberg som varit medansvarig för ansökan på Bäckagårdens förskola också återkommer till:

– Vi har hållit på under ett års tid och började på allvar under höstterminen. Personalen har varit mycket engagerad i arbetet. Vi har jobbat enligt planer inom området hälsa och livsstil, som innebär att lära barn från grunden att ta hand om sig själva och miljön och förstå sammanhangen.

Inom vilket av Grön Flaggs teman arbetar ni?

– Vi valde Hälsa och livsstil som första målområde, att äta frukt och grönsaker, att röra på sig och liknande.  Samtidigt så hänger det här ihop med projektet Ekologiska fotavtryck som vår förskola har deltagit i. Vi har lagt ut nyheten i personalbladet "Bäckaveckan" och även informerat föräldrar genom anslag på förskolan och att ta upp det på föräldrarådet.

Projektet En Jord – Om ekologiska fotavtryck, startades i den gröna stadsdelen Husie i höstas i samarbete med Världsnaturfonden och efter inspiration av Klimatpiloterna i Kalmar. Syftet med projektet som omfattar fyra förskolor – utöver Bäckagårds förskola ingår även Husie uteförskola, Höja förskola och Slånbärets förskola – är att på ett tidigt stadium stimulera miljötänkandet och minska de ekologiska fotavtrycken.

Projektets resultat kommer att spridas vidare till andra förskolor och verksamheter genom en informationsbroschyr samtidigt som man kan ta del av löpande nyheter på bloggen ekofot.wordpress.com.

– Hälften av förskolorna i Husie har fått utmärkelsen Grön Flagg vilket självklart är glädjande att intresset för miljöarbetet är så stort i vår stadsdel. Att Bäckagårds förskola nu fått utmärkelsen är ett kvitto på deras miljöledningsarbete. Överhuvudtaget lämpar sig Grön Flagg utmärkt för pedagogiskt arbete till skillnad från ISO-systemet som förvaltningen använder för att organisera sitt övergripande miljöarbete. Här är förankringsarbetet hos barn och deras föräldrar i fokus och resultaten kan lättare spridas i nätverket med andra anslutna förskolor, säger Sofie Karavida som är miljösamordnare i Husie och projektledare för En Jord.


– Vi hoppas på att få en flaggstång på Junibacken som vi flyttar till i augusti för att hissa den fina gröna flaggan, avslutar Marie-Louise Wahlberg, märkbart glad över den goda gröna nyheten. 

Senast ändrad: