Föräldrasamverkan

Här hittar du information om föräldrasamverkan på Juvelens förskola.

Inskolning

Inskolningen hos oss tar i allmänhet en vecka med aktiv närvaro av föräldrar, samt en vecka med kortare dagar utan föräldrar i anspråk. Det är dock upp till barn, vårdnadshavare och pedagoger att följa barnet och anpassa inskolningen efter familjens behov. När barnet börjar hos oss, så är det familjen som skolas in och vi strävar mot goda relationer och en trygg tid på förskolan.

Vi hälsar er välkomna på måndagen och ber er stanna mellan 9-13.45 för att ni på bästa sätt ska kunna bekanta er med förskolan, dess personal, miljö och rutiner. Barn och föräldrar ges möjlighet att tillsammans skapa sig en bild av hur det är att utvecklas och utmanas på Juvelens förskola.

Barnet och föräldrarna fortsätter att tillbringa tid tillsammans på förskolan även under tisdagen och onsdagen. Under dessa dagar är det du som förälder som byter blöjor, sitter med vid matbordet, med mera och pedagogerna som genom din insikt sakta och omsorgsfullt lär känna ditt barn. Om det är ett yngre barn ges föräldrarna i uppgift att sammanställa en så kallad trygghetsbok, ett litet häfte i vilket ni klistrar in foto och text som är viktig för er och ert barn. Medan ni arbetar med denna får pedagogen möjlighet att på egen hand tillbringa tid med ert barn och lära känna barnet.

Under torsdagen och fredagen är barn och föräldrar i allmänhet redo att säja hejdå till varandra. Efter ett kort men tydligt farväl stannar barnet på förskolan tillsammans med sina pedagoger och kompisar. Vi måste dock kunna nå er föräldrar med kort varsel men föräldrarna ska ha telefon tillgänglig och ska finnas i närområdet.

Under andra veckan är barnet på förksolan utan föräldrar, 9-14/15. Som förälder förväntas du vara tillgänlig per telefon och även ha möjlighet att hämta barnet med kort varsel.

Givetvis är det inte alla barn som tycker att en vecka är tillräckligt för att släppa taget om sin förälder, medan andra vinkar glatt farväl redan efter en timme. Utifrån denna vetskap är vi flexibla och försöker möta er där ni befinner er!

Ställ gärna frågor och var nyfikna på verksamheten!

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Varje dag när du kommer och hämtar ditt barn kan du som förälder få en rapport om vad ditt barn har varit med om under dagen. Du undrar säkert om barnet har sovit och ätit, vilka aktiviteter vi har inspirerat barnet med och så vidare. Skulle inte tiden i kapprummet finnas, så ber vi er ringa förskolan för att hitta en tid för att kunna sitta ner och prata, eller få den information som ni önskar via telefon.

Som vårdnadshavare kallas du regelbundet till utvecklingssamtal med den pedagog som ansvarar för ditt barn. Vi talar då om hur vi kan inspirera ditt barn, i vilka situationer vi ser en positiv utveckling, samt talar om lärande, intresse och hur vi kan möta er och era behov.

På våra föräldramöten och föräldraråd kan du träffa förskolans personal och övriga föräldrar. Tillsammans vill vi diskutera aktuella frågor såsom verksamhetens innehåll och syfte.

Vi har även en del spontana träffar såsom drop in, där barn, föräldrar och personal kan ha kul tillsammans och lära känna varandra under trevliga former.