Om Klövervallens förskola

Här hittar du information om Klövervallens förskolas avdelningar.

Avdelningen Grodan

Vi som arbetar på Grodans avdelning är förskollärare och barnskötare med många års av erfarenhet. Med vår varierande kompetens kompletterar vi varandra med goda förutsättningar att erbjuda en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vår avdelning är en småbarnsavdelning med åldrarna 1-4 år. Vi arbetar enligt förskolans uppdrag och riktlinjer vilket gör att vår förhållningsätt till barnet är att utgå från det kompetenta barnet och att alla barn är fulla av möjligheter, oavsett ålder, samt att vi tror på barnets förmågor.

Våra dagliga aktiviteter är tillfällen för barn att träna, lära och utvecklas. Vi är väldigt stolta över våra flakcyklar som ger oss möjligheter att upptäcka världen tillsammans med det lilla barnet. Där upplevelsen är en stor prioritet i vår verksamhet för att utveckla språket.

Vi har även utvecklat ett väldigt nära samarbete med hemmet, genom våra dagliga mail berättar vi vad vi gjort under dagen och även vad vi ätit. Detta tycker vi är viktigt för er föräldrar till små barn får veta eftersom det lilla barnet inte har utvecklat sitt verbala språk.

Detta är lite om oss på Grodan och vi hoppas att ni lämnar in ansökan att just ditt barn börjar hos oss.

Avdelningen Humlan

På Humlans avdelning är vi förskollärare och barnskötare som arbetar med olika års erfarenhet. Vi är en småbarnsavdelning med åldrarna 1-4 år. Vi arbetar utifrån läroplanen, följer förskolans uppdrag vilket gör att vi utgår från det kompetenta barnet. Vi tror på barnets förmågor, alla barn är fulla av möjligheter oavsett ålder.

Med vår kompetens kompletterar vi varandra att erbjuda barnen en verksamhet där fostran, omsorg och lärande är en helhet.

Varje dag har vi aktiviteter som hjälper barnen att utvecklas, träna samt öva på att utveckla språket. Vi försöker gå ut minst en gång om dagen, vi tycker det är viktigt att barnen får utforska naturen, och ta del av alla möjligheter som finns att lära sig utomhus.

Avdelningen Myran

På avdelningen myran är barnen mellan 3 och 6 år.

Vi arbetar med grundverksamheten, där vi vill skapa trygghet och stabilitet åt våra barn genom att ha tydliga och fasta rutiner, barnen ska veta vad som kommer att ske under dagen, på så sätt kan de lägga sitt fokus på leken, skapandet och lärandet.

Vi anser även att det är viktigt med språkutveckling och har därför varje dag minst en sagostund, när vi är uppdelade i mindre grupper. Vi arbetar även med barns inflytande och delaktighet och använder barnen och deras intresse för att förändra våra pedagogiska miljöer.

Vi arbetar även mycket för att ge föräldrarna delaktighet i verksamheten genom att göra dagliga bildcollage, där vi synliggör för föräldrarna och barnen vad vi gjort under dagen. Vi skriver även dagligen brev (mail) som vi skickar till föräldrarna där de får ta del av allt som sker i deras barns vardag.

Avdelningen Nyckelpigan

Klövervallens förskola är en av Malmös sju förskolor med vardera sex språkplatser integrerade i den övriga verksamheten. På Klövervallens förskola är språkplatserna placerade på Nyckelpigans avdelning. Här arbetar tre pedagoger. En logoped är knuten till avdelningen och arbetar tillsammans med den övriga personalen.  

Avdelningen har totalt 14 platser varav 6 platser är reserverade för barn med språkstörning. Språkplatserna finns till för barn med en diagnostiserad generell grav språkstörning.  För att få en plats på någon av avdelningarna måste barnet först utredas hos logoped på logopedmottagningen SUS.

Personalen på avdelningen har som mål att dagligen ge barn med grav språkstörning stöd och extra stimulans för att utveckla sin kommunikativa och språkliga förmåga.

  • Vi vill uppmuntra barnens vilja att kommunicera och uttrycka sig.
  • Ge barnen tilltro till sin förmåga att använda sitt språk.
  • Hjälpa barnen att utveckla språket i olika delar.

Språkträningen vävs samman med övriga aktiviteter och sker naturligt och lekfullt i barngruppen, vi arbetar också i mycket små grupper 2-4 barn.

Förskolan tar gärna emot studiebesök. Är ni intresserade så kontakta oss för bokning av tid.