Om Lekattens förskola

I vårt rektorsområde skapar vi en organisation som bygger framtidstro och empati genom att stärka allas förmåga att kommunicera, arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och arbeta kreativt.

Som en del i detta arbetar vi med att utforska förskoleförvaltningens gemensamma utvecklingsområde ”Digitalt meningsskapande i förskolan” där barn och pedagoger tillsammans upplever, undersöker och skapar med digitala verktyg i vardagen.

Förskolans läroplan ligger som ett ankare i verksamheten och i utbildningen.

I vårt område finns elcyklar och bussvagnar för att kunna utforska Malmö Stad.

sv