Leonardo förskola

Leonardo förskola ligger i centrala Malmö, bara ett stenkast från Folkets Park och nära Möllevångstorget. Förskolan ligger i ett flerfamiljshus och har en egen avgränsad gård som innebär en trygg utemiljö där barnen slipper trafik, buller och avgaser.

Om förskolan

Förskolan har två avdelningar, Pingvinen med yngre barn och Delfinen med äldre barn. Förskolan är liten och mysig och alla som arbetar här känner gemenskap med alla förskolans barn och tar ansvar för dem. Vår gård ligger på taket och vi erbjuder en miljö med utmanande lekredskap. Vi har även planteringslådor där vi odlar tillsammans med barnen. Vi samarbetar med Christoffers förskola när vi öppnar och stänger varje dag men även under andra tider under dagen.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Vi organiserar de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.30 tillsammans med Christoffers förskola på Leonardo. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost cirka 8.00 varje dag. Vid niotiden går barn och pedagoger till sina respektive avdelningar för att tillsammans gå igenom vad som ska hända under dagen. Under förmiddagen delar vi in oss i mindre grupper för olika aktiviteter såsom skapande i ateljén, musikstunder och utforskande av natur och teknik. Vi är även ute en stund. Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi gjort i våra projektgrupper men även sjunger, rimmar och ramsar.

Vi äter en gemensam lunch 11.00. Förskolan får maten från en närliggande förskola där kocken lagar mat med hög kvalitet med en ständig strävan efter att öka andelen ekologiskt, närodlat och vegetariskt. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en lugn stund med sagor och annat mys. På eftermiddagen har barnen möjlighet att fortsätta utforska utifrån förmiddagens aktiviteter eller välja annat som erbjuds på avdelningen. Vi äter mellanmål klockan. Barnen erbjuds utevistelse även på eftermiddagen. 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen inne på Christoffers förskola och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. 17.30 stänger förskolan tillsammans med Christoffers förskola.

Introduktion och utbildning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du är med ditt barn hela dagen på förskolan. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat och blöjbyte. Med dig som fast punkt kommer barnet successivt att utforska sin nya omgivning och knyta kontakter i sin egen takt. Du ska finnas till hands så att barnet kan återvända till dig vid behov, allt för att skapa trygghet. Personalen anpassar inskolning efter varje barn så att den blir så bra som möjligt för barnet och hela familjen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om den dagliga dialogen vid lämning och hämtning. Vi erbjuder samverkan för vårdnadshavare, där pedagoger och rektor informerar om det pedagogiska innehållet och du som får ytterligare insyn och samverkar i vår utbildning. Vi bjuder även in till möten, vernissager och drop in. På förskolan finns dokumentation om vad vi gjort under dagen och genom våra månadsbrev berättar vi även vad vi planerar framåt. Varje år blir du inbjuden till utvecklingssamtal. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till

Besöka förskolan

Är du intresserad av att besöka oss? Så roligt, du är varmt välkommen! Kontakta biträdande rektor Veronica Bengtsdotter Jönsson eller förste förskollärare Ivona Jakesevic. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten.

  • 13 september 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Delfinerna: 0708-64 23 73
Pingvinerna: 0708-64 23 18

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Leonardo förskola

Besöksadress:
Bangatan 3

Veronica Bengtsdotter Jönsson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-504057

Kristin Lundin

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0706-713757

Ivona Jakesevic

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723504063
sv