Om Lillsjöns förskola

Förskolan är indelad i tre avdelningar. Två avdelningar med små barn 1.3 år och en avdelning för våra äldre barn i åldrarna 3- 4 år.

På vår gemensamma yta arbetar vi med att skapa rum i rummet. Däribland en ateljé som uppmanar till kreativt skapande. Ute på vår gård arbetar vi aktivt med stationer för att utmana barnen i deras motoriska utveckling.