Rektorns visioner

Hej!

Jag heter Barbro Romero och jag är rektor på Lillsjöns förskola. Det är ett roligt och stimulerande att arbeta för att höja kvalitén i förskolan.

Min vision är att det skall vara lika villkor för alla barn oavsett var i Malmö man bor. Jag vill också verka för att barn känner en tillhörighet med Malmö i stort och känner sig som en del i ett sammanhang.

Jag vill också betona vikten av att vi arbetar på ett språkutvecklande sätt och tar till oss mycket kunskap om flerspråkighet och modersmål. Dessutom vill jag lyfta leken som vägen till lärande och glädje. Leken ger möjlighet att träna socialt samspel och språk.

På Lillsjön ska vi vara nyfikna och engagerade. Tillsammans, pedagoger, barn, föräldrar och jag, ska vi skapa en miljö och stämning som gör att varje barn får bästa möjlighet utvecklas och lära. Vi vill med andra ord stimulera det livslånga lärandet och glädjen i lärandet.

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter

Dina synpunkter ger oss möjlighet att utveckla vår förskola.

Vem framför jag mina synpunkter till?

Vänd dig i första hand till den person som är berörd. Du kan också ta kontakt med pedagogerna och eller med mig som är förskolechef.

Måste jag skriva?

Det underlättar om du skriver ner synpunkterna. Använda gärna länken till min E-post: Barbro Romero (rektor)

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Ibland kan vi behöva tid på oss för att undersöka vad som hänt. Inom två veckor ska du normalt få ett svar.

Vänligen Barbro Romero