Om Lillstjärnans förskola

Här hittar du information om Lillstjärnans förskolas avdelningar.

Lillstjärnans förskola är en förskola med fyra avdelningar. Lilldrömmen och Lillönskan, för förskolans yngsta barn, ligger vägg i vägg.

Avdelningarna Drömmen och Önskan, för förskolans äldre barn, ligger intill varandra och inbjuder och inspirerar till samarbete, lärande och samspel. Under förmiddagarna samlas förskolans 5-årsgrupp på Längtan i stora, ljusa och inspirerande miljöer.

Gårdar

Lillstjärnans förskola har två härliga förskolegårdar med, gungor, spännande klätterställningar, odlingslådor och kompost och som inspirerar och uppmuntrar till fantasi och lek.

Projekt

Barnen på förskolan arbetar i långa processer i projekt där de tillsammans med de vuxna skapar meningsfulla sammanhang och ett lustfyllt lärande. Förskolan har arbetat med projekterande arbetssätt sedan läsåret 2017/2018 och ser många vinster med detta. Genom att arbeta med avdelningsprojekt, fördjupas barnens kunskaper, erfarenheter och upplevelser kring området som undersöks. Det är på så sätt lättare att säkerställa att man arbetar med alla läroplanens område/läsår och att barnen blir erbjudna det de har rätt till enligt läroplan, skollag och barnkonventionen. Barnen är delaktiga i projektens utformande och det är barnens intressen och förundran som är vägledande.

Mat och måltidspedagogik

Förskolan har en kock som varje dag ser till att barnen får näringsriktig och god kost, lagad från grunden. Förskolans kök har ett nära samarbete med förskolans alla avdelningar kring måltidspedagogik och pedagogiska måltider, vilket betyder att barnen och vuxna på ett medvetet sätt samtalar om matens betydelse både för kropp och vår miljö samt hur maten smakar, doftar och ser ut för att ge några exempel. Förskolan arbetar efter ÄT S.M.AR.T.-modellen och hög andel ekologiska råvaror, MSC- certifierad märkt fisk och Fairtrade och de Globala målen för Hållbar utveckling.