Om Linbärets förskola

Vi prioriterar barns lek och lekmiljö som är viktig för barns språkliga och matematiska lärande. Matematiken och språket arbetar vi med hela tiden både ute och inne. Vi sjunger, leker med ord och ger mycket utrymme för tankar, samtal och reflektioner.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi bland annat samlar det material som barnet arbetat med, t ex fotografier, teckningar, intervjuer, tankar och reflektioner. Genom den pedagogiska dokumentationen och övrig dokumentation vill vi synliggöra hur vi utformar verksamheten i enlighet med målen i förskolans läroplan.

Digitala fotoramar, surfplattor och digitalkameror finns på varje avdelning. Genom användning av tekniska hjälpmedel vill vi väcka nyfikenhet och stimulera intresset för IT och framtida teknik.

Vårt kök strävar efter att arbeta efter Ät S.M.A.R.T.-modellen. Det innebär att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön.