Om Lindens förskola

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema; I sagans värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Vi utgår från att alla barn är kompetenta och vi har ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Förskolan har eget kök med kock som erbjuder barnen en varierad meny baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer gällande näringsinnehåll för små barn.

Senast ändrad: