Grön flagg

Grön flagg

Grön Flagg är ett projekt som är baserat på barns delaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt.

Arbetet i Grön Flagg omfattar undervisning om miljön och hållbar utveckling. Det är viktigt att omsätta undervisningen i praktisk handling, vilket innebär varierade aktiviteter som bidrar till en förbättrad miljö och en hållbar utveckling.
Lorensborgs förskola har Grön flagg-certifiering i tema; Skräp & avfall, Djur & Natur och Global samverkan.


Senast ändrad: