Samverkan förskola och hem

Vår viktigaste samverkan sker i den dagliga kontakten mellan personal och vårdnadshavare. Vi bjuder också regelbundet in till föräldramöten där representanter till föräldrarådet utses.

Föräldrarådet träffas en gång per termin samt vid behov. Förskolan bjuder in till individuellt utvecklingssamtal en gång om året och vid behov.

Information till vårdnadshavare

Årshjul traditioner (pdf, 119.3 kB)  
Att börja förskolan  


Senast ändrad: