Om Mariehage förskola

Mariehage förskola ligger vid Ribersborg. Vi tar emot barn i åldrarna 1 till 6 år

Alla förskolor i vårt rektorsområde arbetar utifrån ett gemensamt tema; Fantasins underbara värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag.

Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet, rörelse och lek. Fråga gärna när du hämtar ditt barn vad vi gjort just idag.

Praktisk information

På Mariehage förskola finns i dagsläget 6 enheter; Rockan, Sjöstjärnan, Sköldpaddan, Sjöhästen, Delfinen samt Hajarna. Hajarna är en äventyrsgrupp där de äldsta barnen går. Äventyrsgruppens inriktning är utepedagogik dagligen mellan 09:00- 15:00.

Enheterna på Mariehage förskola är åldersindelade, yngre och äldre barn.

Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Vi sover utomhus i vindskydd

Tänk på att alltid stänga grindar och dörrar efter er när ni rör er på förskolans område.

Utevistelse

Uteverksamhet för barnen värderas högt och den finns med och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Ju äldre barnen blir, desto längre ifrån vår förskolegård tar vi oss för nya äventyr. Utevistelsen ger förutom bra förutsättningar för en god hälsa också möjligheter för utforskande och lärande. På vår förskolegård erbjuds olika "rum" och material som ger barnen de utmaningar de så ivrigt söker. Förskolan använder förutom sin utemiljö på gården, närliggande parker, stranden och staden som en lärande och äventyrlig lekmiljö. Med vår centrala placering i staden har vi gångavstånd till muséer, bibliotek och kultur vilket utnyttjas mycket.

Måltider

Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.