Om Maryhills förskola

På Maryhills förskola finns plats för drygt hundra barn fördelade på sex hemvister. På Tamburinen, Maracasen, Harpan och Fiolen är barnen 1-3år. På Trumman och Gitarren är barnen 4-6 år.

På Maryhill arbetar vi i åldersindelade grupper där barnens behov styr verksamhetens innehåll och utvecklingen av den pedagogiska miljön. Barns inflytande, pedagogisk dokumentation, språkutveckling och professionalitet är viktiga ledord för oss. Maryhill ligger sidan om Fröviks förskola. Detta gör att vi arbetar mycket tillsammans och tar del av varandras kompetenser.

Tema naturvetenskap – med språket i fokus

Maryhills tema är sedan två år tillbaka, Naturvetenskap med språket i fokus. Pågående projekt just nu (vt2017) är Fåglar, Hundar, Småkryp, Lutande plan, Superkrafter, Bygg- och konstruktion/arkitektur och Lego.

Inskolning

På Maryhills förskola tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder/vårdnadshavare är med under hela dagen den första veckan, t.ex. mellan 9-14. Du som förälder är aktiv genom att byta blöja, hjälpa ditt barn vid lunchen, leka med och trösta ditt barn. Genom att du är med och deltar i verksamheten får du kunskap om hur en dag på förskolan kan se ut och att du och ditt barn kan tillsammans knyta an till verksamheten och till oss pedagoger. Vi pedagoger får också möjlighet att lära känna ditt barn och dig tillsammans. Du kan berätta vad ditt barn tycker om/inte tycker om, vilka rutiner ni har hemma. Vi pedagoger får också många tillfällen under dagen att ställa frågor. Inskolningen kan ta olika lång tid, eftersom barn är olika. Vi brukar rekommendera att ni räknar med att inskolningen tar två veckor. Men det kan givetvis ta längre tid eller gå snabbare. Det är individuellt.

Föräldrasamverkan

Ni föräldrar och vårdnadshavare är oerhört viktiga för oss! Ni är alltid välkomna in att delta i verksamheten tillsammans med ditt/dina barn. Vi är måna om att ha ett gott samarbeta och knyta respektfulla relationer. På Maryhill inbjuds ni föräldrar och vårdnadshavare flera gånger per termin till olika sammankomster som t.ex. föräldracafé, kulturkväll och föräldramöte.

Ekologisk mat från tillagningskök

Bredvid Maryhill ligger Fröviks förskola. Här finns ett tillagningskök där det arbetar ett köksarbetslag på fyra personer. De tillagar lunch till Frövik, Maryhill & Blomviks förskolor. Köksarbetslaget bakar eget bröd, lagar den mesta maten från grunden och använder ekologiska råvaror som bas. På Maryhill finns ett mindre kök där vi tillagar vår egen frukost och vårt eget mellanmål.

Har du frågor kring maten på förskolan är du välkommen att ringa vår köksansvarig kock, Magnus Holmer, Tel: 0734-45 13 58

Barnråd

Barnens delaktighet och inflytande är viktigt för oss och därför finns också ett barnråd som träffas en gång i månaden. Barnrådet består av representanter från avdelningarna med barn mellan 3-5 år, en pedagog från verksamheten och vår utvecklingsledare. Här avhandlas frågor som rör barnens trivsel på förskolan och barnens egna funderingar och önskemål är i fokus.

Genus- och jämställhetsarbete

På Maryhills förskola har vi även ett pågående och levande utvecklingsarbete för att skapa en genusmedveten och normkritisk förskola, där vi vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av traditionella normer och föreställningar. Vi arbetar efter vår genusplan ”Vem kan jag bli på min förskola”. Tillsammans med pedagoger från Frövik finns en genusgrupp som träffas kontinuerligt för att utveckla detta arbete.

IKT – informations och kommunikationsteknik

På Maryhills förskola arbetar vi medvetet med att hela tiden utveckla våra och barnens kompetenser när det gäller IKT. För oss är det viktigt att vara uppdaterade och följa med i utvecklingen och erbjuda barnen möjligheter att utrusta sig både för den analoga och den digitala framtiden. Vi arbetar med att utveckla vårt arbete med surfplattor tillsammans med barnen.

Övningsförskola

Vår förskola var en så kallad övningsförskola. Det är vi glada och stolta för! Det innebär att vi fick möjlighet ta emot och handleda många förskollärarstudenter från Malmö högskola. Läs mer om projektet.