Om Maskrosens förskola

Flertalet barn på förskolan har ett annat modersmål än svenska. Därför är språkutveckling en naturlig och daglig del i verksamheten.

Förskolan har barns språkutveckling/flerspråkighet som prioriterat arbetsområde och fokuserar på detta från det att barnet kommer till förskolan på morgonen och tills det att barnet går hem på eftermiddagen. Detta sker i dialog med barnen, i barnens lek, med hjälp av rim och ramsor, sånger, lekar, berättande och läsning. Skapande verksamhet som att måla, modellera, konstruera är också vanliga inslag på förskolan.
     
Förskolan har en egen avskild gård med plats för spännande utelek, slingor att cykla på och sandlådor att leka i. Här finns träd, buskar och utrymme för fantasifulla lekar. Närområdet har många fina lekplatser och parker där barnen också kan utforska naturen och få nya intryck.