Om Mellanbäcks förskola

Barnet i fokus

Barnens intresse och lust att lära känna sig själv och att utforska sin omvärld är viktigt för oss att ta tillvara. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig i och utveckla många språk - kroppsspråk, verbalt språk, musik, bildskapande, IKT, matematik osv. Detta gör vi genom projekterande arbetssätt, där vi utvecklar vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Reflektion kring dokumentationer tillsammans med barn, föräldrar och kollegor ska vara centralt.

Vi vill arbeta för att skapa flexibilitet i barngrupper och miljöer för att möjliggöra anpassning av lärmiljö och gruppindelningar utifrån barnens intressen, behov och utveckling. I arbetet med barns inflytande är det av stor vikt att vi synliggör och tillvaratar barns innehåll i leken. Personalen arbetar på att utveckla hur de dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen för att få syn på vad som är viktigt för barnen, hur de gör och hur vi kan gå vidare.

Personalen eftersträvar en lustfylld och meningsfull vistelse för barnen. Vi ska må bra och ha roligt tillsammans, alla efter sina förutsättningar. Respekt och förståelse för varandras olikheter är viktigt, liksom ett kritiskt tänkande kring eget agerande och den verksamhet vi skapar tillsammans med barnen. I arbetet med att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn stöds personalen av direkt handledning från både förste förskollärare och specialpedagog.

Uteverksamhet

Uteverksamhet för barnen värderas högt och utvecklas ständigt som ett pedagogiskt redskap. Här undersöker vi, upplever, lär och respekterar det som finns i vår närhet. Utevistelsen ger bra förutsättningar för en god hälsa, samt möjligheter för utforskande och lärande.

Vi har en stor och lummig gård, där det finns träd, buskar, gräsmattor, kullar, sandlådor, stockar, lekhus, gungor, rutschkana, bord och bänkar. Vi arbetar för att erbjuda olika ”rum” och material som ger barnen de utmaningar de ivrigt söker.

Intill förskolan ligger Kroksbäcksparken som har ett rikt naturområde. Inom gångavstånd finns också en multiarena, en äventyrslekplats och världens första puckelbollplan.

Kost och måltidspedagogik

Vi sätter ett högt värde på ekologiska råvaror och ett hållbart miljötänkande, där kök och den pedagogiska verksamheten flätas ihop.

Mellanbäcks förskola har ett eget tillagningskök där vår kock lagar all mat från grunden och bakar vårt bröd. Så mycket som möjligt av råvarorna är ekologiska, kravmärkta, närproducerade och säsongsbundna. Vi har minskat på andelen rött kött, serverar vegetarisk kost tre dagar i veckan och varje tisdag står fisk på menyn. Förskolan är sockerfri.

Vi vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat genom att erbjuda många smakupplevelser och en lugn och lärorik måltidsmiljö.

Frukost serveras kl. 8:00, lunch kl. 11:00, mellanmål kl. 14:00. Varje dag serveras frukt. Ni kan följa vårt kök på Instagram @mellanbacksmat

Föräldrasamverkan

Förskolan vill ha ett nära och öppet samarbete med vårdnadshavarna. Detta sker bland annat via den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal, olika föräldrasammankomster och ett föräldrasamråd.

En god föräldramedverkan är viktig för att barnen skall känna trygghet och tillfredställelse under sina dagar på förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavarna får inblick, och känner sig delaktiga i förskolans verksamhet. Vårdnadshavarna är därför alltid välkomna att besöka verksamheten och ställa frågor, komma med förslag och idéer.

Sammanslagning under sommar och jul

Under sommar och jul är förskolan sammanslagen med övriga förskolor på Kroksbäck. Under sammanslagningen arbetar minst en anställd från varje förskola.

Extrakläder och annat praktiskt

Ta med extrakläder och underkläder att lägga på barnets hylla, samt regnkläder. Vi är ute i alla väder, så tänk på både varma kläder på vintern och solskydd på sommaren. Det är också viktigt att ha med sig tillräckligt med blöjor, för de barn som behöver det. Gosedjur, snuttefilt, napp eller annat som barnet känner sig trygg med kan vara bra att ha med sig till vilan.

Öppettider

Vi har öppet vardagar 6.15–17.30.

Lämning och hämtning

Det är mycket viktigt att du har kontakt med pedagogerna när du lämnar och hämtar ditt barn. Vi använder ett digitalt verktyg kallat Tempus Nuddis för närvaroregistrering, där vi med hjälp av en app ”nuddar” in barnet på morgonen. När det är dags att gå hem nuddas barnet ut på samma sätt. Om någon annan ska hämta ditt barn är det viktigt att vi får veta det.

Frånvaro

Meddela oss när ditt barn är sjukt eller ledigt senast kl. 7.30. Meddela när ditt barn kommer tillbaka till förskolan, om möjligt dagen innan. Det går bra att prata in på mobilen eller skicka ett sms till avdelningen.