Om Mölllevångens förskola

Här hittar du information om Möllevångens förskolas verksamhet.

Vår miljö

Förskolan ligger i centrala Malmö, bara ett stenkast från Folkets Park och nära Möllevångstorget. Lokalerna har totalrenoverats invändigt och har fräscha och goda lärmiljöer att erbjuda barnen. En bra arbetsmiljö att vistas i med bullerdämpande material och inredning.

Möllevångens förskola ligger i ett hyreshus och har en egen avgränsad gård som innebär en trygg utemiljö där barnen slipper trafik och buller.

Så arbetar vi

Möllevångens förskola arbetar medvetet utifrån läroplanen LPfö 98/ 2010. Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande för alla barnen. Vi erbjuder därför en allsidig pedagogisk verksamhet som utgår från en helhetssyn på barns utveckling där omsorg, fostran, lek och lärande bildar en helhet under hela dagen.

Det pågår ett medvetet arbete inom personalgruppen för att vidareutveckla vår verksamhet utifrån aktuella mål och stödja varje barns identitet och lärprocesser. Det innebär bl a att vi arbetar med områdena demokrati, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik - i temaarbetet, leken, skapande och andra aktiviteter under dagen, såväl inne som ute. Här ingår även att stödja barns empatiska och sociala utveckling och lära dem fungera i grupp tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi har en engagerad och kunnig personal med ett positivt förhållningssätt som arbetar med att vidareutveckla verksamheten. Vi låter barnens behov och intressen styra vår planering. Vi deltar i olika kulturaktiviteter som erbjuds i staden, främst med de äldre barnen. Barnen på vår förskola får en aktiv, daglig utevistelse. Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande på olika sätt.

Föräldrakontakt

Vi önskar att du som förälder/vårdnadshavare har en god kontakt med vår förskola, och att du känner trygghet och tillit till personalen när du lämnar ditt barn. 

Samarbetet med dig ska bygga på öppenhet, ömsesidighet och respekt.
Formerna för ökad delaktighet och möjlighet att påverka vill vi vidareutveckla. Som ett led i detta arbete har vi föräldraråd, ett forum för samråd som är öppet för alla föräldrar.

Senast ändrad: