Föräldrasamverkan

Här hittar du information om Mossängens förskolas föräldrasamverkan.

Föräldramöte

Minst en gång per år har avdelningen föräldramöte. På föräldramötet tar vi upp saker som rör förskolan, pratar om saker vi planerar att göra, praktiska saker som är bra för er föräldrar att känna till, aktuella frågor och så finns det tid för diskussioner.

Förskolesamråd

Förskolesamråd är ett forum där du som förälder genom en föräldrarepresentant kan föra fram åsikter och tankar till skolledningen. Förskolesamrådet träffas 2-3 gånger per termin. Här deltar föräldrarepresentanter, personal från förskolan samt skolledning.

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor, få aktuell information samt föra fram dina och eventuellt andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp. Vi diskuterar endast frågor av generell karaktär som påverkar barnen i stort och berör mer än en avdelning.

Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och skolledning träffas 2 gånger på hösten och 3 gånger på våren. Representanterna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga föräldrar på avdelningen. Protokollen skickas ut via e-mail samt anslås på förskolan. Från verksamhetens sida ser vi det som ytterst väsentligt med engagerade föräldrar. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för barnens framtid. Ta chansen att engagera dig och få en större inblick i ditt barns arbetsplats.

Utvecklingssamtal

Föräldrar erbjuds individuella utvecklingssamtal gällande det egna barnets utveckling.

Syftet med utvecklingssamtalet är att, enligt läroplanens mål, följa barnets kunskaper och färdigheter för en fortsatt gynnsam utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Detta förutsätter fortlöpande observationer och dokumentationsarbete, åtgärder utifrån behov samt uppföljning.