Mål och styrning

Djupadals rektorsområde har under många år varit ett av Malmös mest populära rektorsområden, både avseende förskolor och skolor.

Genom tydliga rutiner och regler erbjuder vi barnen goda förutsättningar för kunskapsinhämtning och färdighetsträning.

Styrdokument och vidareläsning

Likabehandlingsplan (pdf, 425 kB)
Läroplan för förskolan – Lpfö 98 (pdf, 176.5 kB)
Den medvetna leken (pdf, 139.2 kB)
Tillämpningsanvisningar för förskoleverksamhet i Malmö (pdf, 83.8 kB)

Senast ändrad: