Om Motettens förskola

På Motettens förskola arbetar pedagoger med bred kunskap och stor erfarenhet. Vi utgår från varje barns kompetens och förmåga.

Motettens förskola är en stor, väl inarbetad förskola med grön och fin gård. Det finns 8 avdelningar på förskolan. På Delfinen, Lejonet, Räven, Kaninen och Sköldpaddan går barn som är nära varandra i ålder. 

Våra avdelningar

På Tuppen, Sälen och Pantern går barn med hörselproblematik. Barnen som går här är mellan 1 och 7 år.

Tuppen

Här bedrivs verksamheten till största delen på teckenspråk.

Pantern

Här tar vi emot barn med hörapparat eller CI (Cochlea implantat). Vi kommunicerar främst på talad svenska och använder tekniska hjälpmedel, vid behov förstärker vi med tecken.

Sälen

Tar emot hörande barn som har en nära familjekoppling till någon som har en hörselnedsättning, d.v.s. föräldrar eller syskon. Här bedrivs verksamheten på talad svenska och vid behov förstärker vi med tecken. Vi tar även emot barn med CI som behöver talad svenska.

I vårt arbete använder vi talspråk, teckenspråk och bildkommunikation
Genom ett nära samarbete mellan specialavdelningarna möjliggör vi för barnen att få ta del av de olika språkmiljöerna.

Maten är viktig på Motetten

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning och källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat är viktigt för att leka och lära.

Varje dag serveras:
  • Frukost, kl 8.00
  • Lunch, kl 11.30
  • Mellanmål, kl 14.30
  • Flera gånger om dagen serveras frukt.

Maten tillagas på förskolan av utbildad personal som sätter stort värde vid barns kosthållning och att varorna är ekologiska i största möjligaste mån.

Hur jobbar vi på Motetten?

Pedagogisk utveckling, pedagogisk dokumentation och pedagogisk miljö är centrala begrepp i vårt pedagogiska arbete.

Barnen får möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi inbjuder till en förskola där skapande, experimenterande, lek och lärande hör ihop och är viktigt.

Pedagogisk verksamhet

Vi har ett rikt och varierat utbud av både aktiviteter och material och arbetar aktivt med vår pedagogiska verksamhet både ute och inne. Den kunskap som vi pedagoger kan få om och av barn är lika värdefull som den kunskap barnen kan få av oss vuxna i en anda av jämlikhet, respekt och demokrati.

Våra viktigaste verktyg i vår verksamhet är barnen, föräldrarna, pedagogerna och miljön. Vi ser föräldrarna som en tillgång i vår verksamhet och de är alltid välkomna till oss.