Om Näckrosens förskola

Här hittar du en beskrivning av Näckrosens förskolas verksamhet.

Våra värdeord

På förskolan arbetar vi utifrån tre värdeord:

  • Trygghet – alla ska känna sig trygga i förskolan.
  • Respekt – alla ska vara/känna sig respekterade och respektera andra.
  • Lekglädje – alla ska känna lekglädje och tycka att det är roligt att vara
         på förskolan.

Hos oss genomsyras dagen av lust, glädje och nyfikenhet. För att barn och föräldrar ska bekanta sig med förskolan såväl som med skolan arbetar vi med ett gemensamt tematiskt arbetssätt tillsammans med Örtagårdsskolan och övriga förskolor i området. Vi har också startat ett samarbete med Rubinens förskola i Klagshamn, som vi träffar regelbundet.

Den skapande verksamheten på förskolan med bild och form ger barnen möjlighet att uttrycka och utveckla sin fantasi, kreativitet och språk. Barnens språkutveckling är ett naturligt inslag i all daglig verksamhet på förskolan. Förskolans läge ger verksamheten tillgång till många uteaktiviteter i närliggande grönområden och lekplatser. Vi gör ofta utflykter till andra delar av Malmö för att besöka parker och temalekplatser.

Föräldrakontakt

Den dagliga kontakten med dig som förälder tycker vi är viktig. Med regelbundna föräldramöten, utvecklingssamtal och andra aktiviteter vill vi ge dig insyn i verksamheten och möjlighet att påverka ditt barns vardag på förskolan.

Vision

Näckrosens förskola vill erbjuda en trygg, rolig, lärorik, språkutvecklande och varierande verksamhet där barnen utvecklas socialt, motoriskt, intellektuellt, språkligt och emotionellt. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande.

Senast ändrad: