Om Nicke Pings förskola

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

På Nicke Ping arbetar vi med ett projekterande arbetssätt under hela dagen där personalen tar tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Personalen och barnen förändrar lärmiljön tillsammans under projektets gång eller med strävan efter att tillföra något nytt till barnens lek och lärande. Allt arbete som sker utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. På våra förskolor lägger vi stor vikt vid att alla barn har en trygg relation till alla vuxna på förskolan och till de andra barnen i gruppen. Trygghet är en förutsättning för allt lärande

Vinnare av pedagogpriset 2019

Vi är mycket stolta över att vi vunnit pedagogpriset hösten 2019. Ett arbetslag nominerades av vårdnadshavarna.

Läs juryns motivering

'På avdelningen fångas barnens kreativitet och fantasi. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna historier och äventyr fyllda med flaskpost och skattkistor med uppdrag och ledtrådar. Historierna blir så verkliga för barnen att de lever sig in idem så väl och tar dem med sig hem och kommer nästa dag med nyfikenhet och längtan efter mer. Genom att låta alla barn vara delaktiga i verksamheten, fånga in och använda barnens olika styrkor och kreativitet, stärks hela gruppens lärande genom att man lär sig av varandra.'

Senast ändrad: