Om Nydala förskola

På Nydala förskola lägger vi stor vikt vid att arbeta med barnens trygghet. Alla föräldrar ska känna att deras barn har det säkert och tryggt på förskolan.

Att ha ett språkutvecklande arbetssätt och ett lärande för barnen som följer läroplanens intentioner är viktigt för alla oss som arbetar på Nydala förskola.

De områden vi satsar extra på är naturvetenskap, teknik och matematik, samt givetvis det centrala målet för hela Malmö, att modersmålet ska stödjas för att det svenska språket ska kunna bli starkt. 

Vi har ett gemensamt tema för hela förskolan.

Förskolan har en tydlig miljöinriktning och vi har erhållit Grön Flagg.