Oasens förskola

GladabarnOasen

Vi strävar efter en barnsyn där varje enskilt barn har en potential till lusten att lära och utforska. Varje barn ska kunna känna sig sedd och stimulerad i sin utveckling.

Genom att barngruppen regelbundet delas i mindre grupper möjliggörs förutsättningar till dialog och samtal.

Våra avdelningar

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Besök oss

Önskar föräldrar att besöka förskolan så vänligen kontakta Oasens förste förskollärare.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 6 september
  • 10 december

Kontakta oss

Dromedaren: 0768-569325
Kamelen: 0768-569283

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Senast ändrad: