Om Oasens förskola

Vi på Oasens förskola lägger stor vikt vid bemötandet. Här arbetar pedagogerna med stort engagemang och mänsklig närvaro. Alla som arbetar på förskolan bemöter barn och föräldrar med respekt och intresse.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en metod vi använder för att synliggöra barnen som rika och kompetenta samt barnens utveckling och lärande. Vi reflekterar kring det som skett för att kunna gå vidare i vårt arbete med barnen.

Vår miljö

Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, tydliga och tillgängliga för att stimulera lek och lärande. Vi har närhet till Folkets park och fina lekplatser samt möjlighet att ta del av stadens kulturutbud.

Senast ändrad: