Reggio Emilia

Inom Reggio Emilia pratar man om de hundra språken. Detta innebär att barn har flera sätt att uttrycka sig med förutom det verbala spåket, som olika skapande aktiviteter så som rörelse, dans, musik, arbeta med lera, måla, rita, sjunga, klippa, klistra, snickra, m.m.

Detta är något som vi pedagoger ger barnen möjligheter till att göra genom att erbjuda barnen ett rikt och varierat utbud av både aktiviteter, mötesplatser och material. Vår uppgift är att hitta just det språk som varje barn föredrar, uppmuntra och utmana dem tills barnen är redo att prova på något nytt.

Ett utforskande perspektiv

Reggio Emilia är för oss ett pedagogiskt förhållningssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Att vi erbjuder era barn en utmanande och stimulerande miljö både inomhus och utomhus. Med detta menar vi att avdelningarna är inbjudande och skapar nyfikenhet och gården uppmuntrar till upptäckter och äventyr. Vi ser vår miljö som den tredje pedagogen i vår verksamhet som ständigt är i förändring efter barnens behov.

Dokumentera och synliggöra

Pedagogerna på förskolan arbetar med att dokumentera och synliggöra barnens läroprocesser. Detta kan föräldrarna och barnen ta del av genom att titta igenom färdiga arbeten, läsa och titta på dokumentationen på väggarna och hyllor mm.

Våra dokumentationer kan föras på flera sätt med olika metoder. Det kan gälla det enskilda barnet eller gruppen, med videokamera, digitalkamera men även med papper och penna. Dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktiva i sökande efter nya kunskaper och skapande av nya teorier.

Senast ändrad: