Om Ormvråkens förskola

Vi strävar efter att i samarbete med vårdnadshavare ge alla barn en rolig och inspirerande tid i förskolan där barnen utvecklas till självständiga och kreativa individer.

Barn är kompetenta och ansvarsfulla och genom ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet visar vi dem att de kan.

Föräldrar är en tillgång och en förutsättning för god kvalité. I olika forum såsom föräldramöten och föräldracafé inbjuder vi till dialog om vår verksamhet.

Språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel och vi arbetar aktivt varje dag och i alla situationer för att ge barnen en så god språkutveckling som möjligt.