Barns inflytande

Här hittar du information om Oxiegårdens förskolas arbete med barns inflytande.

Barnråd / Matråd

En gång per termin har vi barnråd eller matråd. Syftet är att barnen ska få reellt inflytande samt att de ska bli delaktiga i olika beslut som rör deras vardag. I barnrådet/ matrådet kan barnen påverka och framföra sina tankar och åsikter om förskolan och dess utbildning.

I barnrådet/ matrådet träffas representanter från de olika avdelningarna tillsammans med personal, kock och förste förskollärare. Representanterna tillsammans med personalen förmedlar eventuella frågor och beslut till respektive avdelning.