Om Oxiegårdens förskola

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Våra ledord

Våra ledord i utbildningen är kunskap, lek, glädje, trygghet, självständighet och kreativt tänkande.

Därför har vi valt att arbeta med ett projekterande arbetssätt där personalen tar tillvara på barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet.

Personalen och barnen förändrar tillsammans lärmiljön under projektets gång eller med strävan efter att tillföra något nytt till barnens lek och lärande.

Läroplan

Allt arbete som sker utgår från förskolans läroplan, Lpfö 18. På våra förskolor lägger vi stor vikt vid att alla barn har en trygg relation till alla vuxna på förskolan och till de andra barnen i gruppen. Trygghet är en förutsättning för allt lärande.

Vår vision

  • Trygghet, glädje, lust & nyfikenhet
  • Att alla ska bli sedda
  • Att alla ska våga vara sig själva och utveckla en god självkänsla
  • Att ha roligt, lära och utvecklas tillsammans