Om Oxievångs förskola

Ett av våra fokusområden som vi satsar på just nu är att vidareutveckla vår utomhusmiljö och pedagogik som är kopplat till vår förskolegård. Barnen ska på ett tryggt och glädjefullt sätt kunna leka, utforska, utmanas, inspireras och hänföras varje dag.

Vi är dagligen ute med barnen då vi anser att utevistelsen är en viktig del av utbildningen på förskolan. Dessutom är det hälsofrämjande på flera sätt.

Leken är också en central del i vår utbildning. Barnen ska genom leken få möjlighet att lära sig saker, bearbeta olika intryck, fantisera och återuppleva på ett lustfyllt sätt.