Om Pärlugglan

Här hittar du information om Pärlugglans verksamhet.

Förhållningssätt och bemötande

Bemötande är mycket viktigt för oss och vi förespråkar en öppen dialog och ett öppet klimat, som hjälper oss att lära känna er som vårdnadshavare och ert barn som individ. De kunskaper som vi får om ert barn hjälper oss att organisera för inskolningen och den dagliga verksamheten.

Trygghet

Trygga barn lär sig bäst. Vi bemöter varje barn som individ och anpassar våra lärmiljöer och utbildning efter barnens behov och intresse. Samarbete mellan avdelningarna underlättar för barnen att så småningom lära känna alla barn och pedagoger på förskolan.

Demokrati

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig lika värda och att allas röster ska höras. Pedagoger får en kontinuerlig fortbildning i demokratiskt arbetssätt och ett normkritiskt förhållningssätt. Barnen har delaktighet och inflytande i verksamheten och pedagogerna uppmuntrar till självständighet.

Tematiskt och projekterande arbetssätt

Utifrån barnens intresse och nyfikenhetsfrågor arbetar förskolan med projekt. Ett tematiskt arbetssätt med medforskande pedagoger är viktigt. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra styrdokument: Skollagen, Läroplan för förskolan och Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Undervisning

All undervisning sker i lekens form och lekens betydelse har en hög prioritering.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg inom IKT såsom lärplattor, fotokameror och projektorer. Dessa används vid dokumentation, utforskande arbete och skapande. Våra digitala kompisar: Blue-bots robotar är mycket populära bland barnen, där programmering lärs ut genom lek.

Kost och måltidspedagogik

Vår kock komponerar och tillagar variationsrik och näringsriktig mat, helt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi eftersträvar 78% ekologiska råvaror. Vår sockerpolicy är att arbeta för att minimera intaget av socker. Barnens födelsedagar firas med smakfulla fruktfat. Förskolan arbetar med måltidspedagogik där vi utforskar olika livsmedel med våra sinnen.

Språk

Det talas olika språk på vår förskola. Vårt interkulturella arbetssätt och de dagliga aktiviteterna hjälper barn att stärka integritet och utveckla det svenska språket och modersmål. Vi använder oss av TAKK, tecken som stöd.

Grön Flagg

Förskolan arbetar hälsofrämjande. Under 2019 hoppas vi uppnå målen för att erhålla certifikatet Grön Flagg, vilket är ett erkännande för hållbart arbete med hållbar miljö.