Om Per Albins hems förskola

Per Albin hems förskola ligger i utbildningsområde Söder och bildar tillsammans med Södertorp och Ärtgårdens förskola område C9.

Vi arbetar för en likvärdig förskola och har delar av våra verksamhetsutvecklingsplaner tillsammans med övriga förskolor i området. Förskolan har tillgång till fantastiska närmiljöer samt en gård som inspirerar till både lek och lärande.

På Per Albin hems förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. Varje avdelning utformar sitt arbete utifrån sin aktuella barngrupps intressen och behov.

Läroplan

På förskolan arbetar vi på olika sätt med målen utifrån läroplan Lpfö 98 samt gemensamt uppsatta fokusområde som varierar från år till år utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Läsåret 2020-2021 är dessa fokusområde digitalt meningsskapande och alla barns rätt.

Föräldrars delaktighet

Föräldrarnas delaktighet i vad som händer på förskolan är viktig, och vi värnar om en bra kontakt mellan föräldrar och förskolepersonal. Vi har föräldraråd där man som förälder kan delta och vi har föräldramöte och utvecklingssamtal en gång per år, samt dagliga samtal kring vad som hänt under dagen.