Om Pilevallens förskola

Här hittar du information om Pilevallens förskolas verksamhet.

Våra mål

  • barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna hos oss.
  • ge barnen en rolig, lärorik och utvecklande vistelsetid på förskolan.
  • barnen ska känna att de kan, vågar och vill.
  • barnen ska förstå att alla människor har lika värde.
  • en bra föräldrakontakt.

Vår verksamhet

På Pilevallen lyssnar vi på barnen och respekterar deras åsikter, tankar och känslor. Vi utgår från det positiva hos varje barn och ger dem möjlighet att utforska och ta ansvar utifrån sina egna förutsättningar.

Vi arbetar med något vi kallar ansvarsbarn. Det betyder att en i personalgruppen speciellt ansvarar för ett antal barn som den lär känna lite närmare. Detta ger pedagogen en möjlighet till fördjupad kunskap om barnet för att synliggöra varje enskilt barns utveckling och kompetens.

Grupper

Några dagar i veckan arbetar vi i grupper utifrån barnens utvecklingsnivå. I smågrupper är det lättare att bekräfta alla barnen och lära känna dem närmare. Barnen har också lättare att koncentrera sig och komma till tals i en liten grupp.

Föräldrakontakt

Inskolningstiden är vår första kontakt med föräldrarna då vi lägger grunden till ett fortsatt bra samarbete. På Pilevallen tycker vi att det är viktigt med de dagliga mötena med föräldrarna. För att få en bra föräldrakontakt har vi föräldraträffar, föräldrakaffe, utvecklingssamtal och vårfest. Det här ger möjlighet för pedagoger och föräldrar att föra en dialog kring barnens och verksamhetens utveckling.

Portfolio

På Pilevallen arbetar vi med portfolio. Syftet med portfolion är att barnen ska kunna se sitt lärande och sin egen positiva utveckling. Föräldrarna får på så sätt också en tydligare insikt i förskolans verksamhet.

Avdelningar och platser

Avdelningarna Grodan, Nyckelpigan, Humlan och Snigeln har 3 pedagoger var. Alla avdelningar har 17  platser för barn mellan 1-5 år. Fjärilen är en integrerad avdelning med 14 platser varav 6 för barn med funktionsnedsättning. Här arbetar 5 pedagoger.

Kontakta oss:

Grodan 0733-68 90 27
Humlan 0733-68 90 84
Nyckelpigan 0733-68 89 71
Snigeln 0733-68 90 28
Spindeln
0733-68 90 75