Om Rönnbärets förskola

Här hittar du information om Rönnbärets avdelningar och lokaler.

Våra avdelningar

Våra olika avdelningar heter: Kaninen, Fjärilen, Röda nyckelpigan och Gula nyckelpigan. Avdelningarna är åldersindelade. Varje barngrupp har minst en ansvarspedagog som följer barnen under hela tiden på förskolan. Detta skapar en trygg och harmonisk förutsättning för god utveckling.

Vår verksamhet utgår från barnens behov och intressen. Hos oss får barnen tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Lokaler

Rönnbärets förskola ligger på de två första våningarna i huset på Rönnblomsgatan 4. Vi har en nyanlagd utemiljö som inbjuder till rörelselek och olika aktiviteter.

Senast ändrad: