Om Rönneholms förskola

Rönneholms förskola är en nybyggd förskola alldeles intill Rönneholms parken, byggd i tre plan och med plats för ca. 295 barn. Här bedriver vi pedagogisk verksamhet utifrån Läroplanen.

Vår utbildning vilar på förskolans läroplan. Här sker spontan och planerad undervisning utifrån barnens intressen och behov. Barnen ska med lust och glädje komma till förskolan, alla barn ska känna trygghet och välbefinnande. 

För att kunna möta varje barns behov arbetar vi mycket i små grupper. Vi lägger då mycket fokus på språk, matematik, naturkunskap, rörelse och estetiska aktiviteter. Målsättningen är att alla barn ska vara ute en stund varje dag, antingen på vår förskolegård eller i de närliggande parkerna/lekplatserna. Förskolan förfogar också över några lådcyklar som används i undervisningen.

Språk och flerspråkighet

Barn behöver sätta ord på sina upplevelser, frågor och tankar. I dagliga samtal och dialoger uppmuntras och stöttas barnens språkutveckling. Vi sjunger ofta tillsammans och använder rim och ramsor och läser böcker

Rörelse

När barnen börjar på förskolan har de ofta just lärt sig gå och varje rörelse är god träning för motorikens utveckling.  Material och leksaker finns som utmanar till rörelse och rytmik.

Estetisk verksamhet

Vi vill ge barnen möjlighet och uppmuntran att utveckla sin kreativa ådra, stimulera, locka och låta fantasin flöda. Genom att använda olika sorters material, former och mönster tränas barnens finmotorik och matematiska tänkande.

Matematik/naturkunskap

I aktiviteter under dagen arbetar vi med matematiska begrepp, såsom siffror, lägesord samtidigt som vi jobbar med rumsuppfattning. I leken konstruerar, sorterar, klassificerar barnen olika material.

Barnen får möjlighet att uppleva biologiska, kemikaliska och fysikaliska fenomen genom experiment och naturbesök.


Senast ändrad: