Om Rörsjöns förskola

Rörsjöns förskola har anor från 1870-talet och är Malmös äldsta förskola i befintliga lokaler. Förskolan består av 2 hus. I Gamla huset Hus A går yngre barn på Daggmasken på bottenvåningen. Äldre barnen går på Slottet på ovanvåningen. I det nya huset, Hus B, går yngre barn på Solen, Molnet och Stjärnan på bottenvåningen och äldre barn på ovanvåningen på avdelningarna Regnbågen, Luna och Tellus.

Lokalerna är ljusa och ändamålsenliga, tillsammans med vår fina gård ger de bra förutsättningar för kreativitet och lärande. Vi skapar olika miljöer både ute och inne där det kunskapssökande barnet stimuleras till lek, nyfikenhet, kreativitet, språk och rörelse. I ett hälsofrämjande och lärande perspektiv lägger vi mycket av vår verksamhet utomhus.

Vår pedagogiska profil bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnen med en övertygelse om att alla barn föds rika och kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Detta innebär ett utforskande arbetssätt där barnens val och deras kunskaper, tankar och teorier är centrala. Läs mer under rubriken Pedagogisk profil.

Förskolans öppettider är kl. 06.15-17.30