Pedagogisk profil

Vår pedagogiska profil bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnen med en övertygelse om att alla barn föds rika och kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi har ett utforskande arbetssätt där barnens val och deras kunskaper, tankar och teorier är centrala.

Miljön på förskolan, den inre såväl som den yttre, har stor betydelse i detta arbetssätt. Den ska vara föränderlig och stimulerande för att väcka barnens glädje, fantasi och nyfikenhet. Den ska vara tillåtande och inbjudande för att uppmuntra till kommunikation, lärande och lek.

Olikheter ses som värden som berikar.

Kvalitet i mötet mellan barn/personal, mellan vårdnadshavare/personal och mellan personal/personal är en central grundtanke.